GERTS.jpg

MERE OM MIG

Gertrud Sol Lund

Et rigt arbejds- og læringsmiljø, kreativitet, levende ledelse og dannelse får mig til at hoppe og klappe.

Uddannet som psykomotorisk terapeut har jeg over syv års erfaring med at facilitere mennesker, ledere og undervisere i at bruge hele kroppen som en ressource. Senere uddannet som Kaospilot bruger jeg Systems thinking og regenerative principper til at øge kreativiteten og kapaciteten hos virksomheder og uddannelser.

Jeg tror på varig bæredygtig forandring sker i mellem os, og i mellem os og den verden vi er en del af. 

Hvad ville der mon ske hvis vi involverede mere kropsforankret ledelse og læring i sundhed, ledelse og dannelse?


Body literacy eller kropsforankret ledelse (embodied leadership) er bevist at forbedre sundhed, stresshåndtering, innovation, kreativitet, kritisk tænkning og problemløsning; færdigheder og tankesæt, der siges at være bydende nødvendige i det nuværende og fremtidige landskab af arbejde og livsmestring.

Hos Levende Ledelse udvikler og udforsker vi sammen potentialet for at frigøre kreativitet. Kombinationen fører til blomstrende teams, virksomheder og fremtider.


Levende Ledelse hed før "Conjunctio", betyder det der er mellem os.

Ordbog:
1. Union, forening
2. Gensidig kærlighed / fortrolighed, fællesskab

Det er forbindelse til "én krop" - et forenet sind, krop og ånd. Conjunctio betyder at kombinere rationel tænkning med det kropslige og kreative liv, maskuline og feminine principper, vores sind og krop samt mennesket og naturen.
Ordet Conjunctio beskrives som en proaktiv understøttelse af komplekse og gode forhold til andre mennesker. Psykologisk peger det på foreningen af modsætninger og fødslen af nye muligheder (Jung, 1970).