UDDANNELSES
BAGGRUND

Med et bredt arbejdsfelt i baggagen, i alt fra gadekunstner og fotograf til gartner og konsulent - har den røde tråd været livsmestring.

August 2012 - Februar 2016

PROF. BACH. I PSYKOMOTORISK TERAPI OG METODE

Formålet med den psykomotoriske profession er at understøtte udviklingen af den enkeltes livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion. Med afsæt i det enkelte individs, en gruppes eller en organisations problemstillinger samt udviklingsmuligheder og ressourcer, arbejder jeg ud fra et kritisk, refleksivt og helhedsorienteret perspektiv. Man arbejder tværprofessionelt og innovativt med sundhedsfremme og mit hovedfokus drejede sig om kropsforankret læring i offentlig skoleuddannelse bl.a vigtigheden i det i seksualundervisning og vredehåndtering.

August 2017 - Juni 2020

KAOSPILOT

Maj 2021 - Juni 2021

FILMSKOLEN DOX:WORLD

DOX:DOKUMENTAR er et 4-ugers intensivt forløb, hvor man får værktøjer til at tilrettelægge, filme og klippe dokumentarfilm.
I forløbet får man historiefortællingen under huden, men også praktisk og teknisk kendskab til fotograf- og klipperollen i de film, man laver under forløbet, samt færdigheder i at skabe vedkommende, dramaturgisk velfungerende historier.